Panimulang Lingguwistika

6012 FIL. 111 Panimulang Linggwistika (3:00-4:30 M TH) Second Sem 2021-2022

Deskripsyon ng ng kurso: 

Ang kursong ito ay nagbibigay-diin sa mga batayang kaalaman at simulain sa linggwistika at nagpapakita ng aplikasyon ng mga ito sa pagkatuto at pagtuturo ng Filipino.Binibigyang diin nito ang palatunugan, palabuuan at palaugnayan ng wika.