(6076) Introduksyon sa Pamamahayag

Diskripsyon ng Kurso:

Naipakikita ang batayang kaalaman sa pamamahayag at paglinang sa kritikal at malikhaing kasanayan sa pagsulat ng iba’t ibang uri at anyo ng sulating jornalistik . Saklaw rin nito ang pagpapakita ng kaalaman sa pagpapatupad ng mga naayon at nakatutugon sa paghahanda at pamamahala ng pahayagang pampaaralan.