Introduksyon sa Pagsasalin

Ang kursong Introduksiyon sa Pagsasaling Wika ay sumasaklaw at nagpapakita ng kaalaman sa mga teorya, simulain, teknik at pamamaraan ng pagsasalin ng mga tekstong literari at di-literari at paggamit nito nito sa loob at kabuuan ng kurikulum sa iba’t ibang disiplina. Sumasaklaw rin ito sa mga estratehiyang pampagtuturo sa pagsasaling-wika bilang isang sining o agham na makatutulong sa pagpapaunlad ng mapanuri at malikhaing pag-iisip, at iba pang mataas na antas ng kasanayang pag-iisip ng mga mag-aaral.