Paghahanda at Ebalwasyon ng mga Kagamitang Panturo

Ang kursong ito ay naglalayon na maipakikita at mailalapat ang kaalaman sa mga teorya, simulain, pamaraan, paggamit at ebalwasyon ng kagamitang panturo, kasama na ang mga kagamitan sa alternatibong pagtuturo at pagkatuto gayundin ang kasanayan sa pagpili, paglinang at paggamit ng makabagong teknolohiya na tumutugon sa layunin ng pagkatuto at pagtuturo.