Panunuring Pampanitikan (6035)

Panunuring Pampanitikan (6035) 7:30-9:00 M TH


DESKRIPSYON NG KURSO

Sinasaklaw ng kursong ito ang mga teorya, simulain at pamamaraan ng pagbasa, interpretasyon at pagsusuri ng panitikan mula sa bagong kritisismo hanggang sa post modernismo.