Kulturang Popular

KULTURANG POPULAR  (10:30-12:00)  T & F

Deskripsiyon ng Kurso

Ang kursong ito ay sumasaklaw sa pag-aaral ng mga programang panradyo, pantelebsyon, pelikula at komiks, tungo sa pagsusuri at pagkaunawa sa mabuti at di-mabuting bisa ng mga ito sa pagbubuo ng katauhan o kredibilidad. Babakasin sa kursong ito ang simu-simula at mga pangyayari na nagbunga ng pag-unlad nito. Ang Payak na pagsasanay sa paglikha ng mga halimbawa ay isang pangangailangan.

Tatalakayin ang pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino bilang bahagi ng Kulturang Popular tungo sa pag-unawa ng kultura ng mga Pilipino sa makabagong panahon.