(6721) Masining na Pakikipagtalastasan
Diskripsyon ng Kurso

Ang Kursong Masining na Pagpapahayag ay sumasaklaw sa mga prinsipyo at proseso ng masining na pagpapahayag sa Filipino. Nakatuon ito sa malayang pagtuklas at pagpapakita ng kakayahan at kahusayan sa pagdidiskursong pasulat at pasalita tungkol sa mga paksang komunidad, pambansa, pandaigdig.