Filipino Drama & Play Production

DESKRIPSIYON NG KURSO

Ang pag- aaral ng Panitikang Pilipino ay isang pagpapatunay ng pagpapahalaga sa ating sariling kultura. Isa sa mga uri ng panitikang ito ay ang dulang Pilipino. Ang kursong ito ay naglalaman ng mga pag- aaral ukol sa kaligirang kaalaman kaugnay ng dula at sa naging kasaysayan ng dulang Pilipino. Bahagi rin ang pagsasagawa ng panunuring pampanitikan at ilan sa mga batikang mandudula at ng kanilang mga tampok na dula mula sa iba’t ibang kalipunan ng dula. Bilang pagwawakas sa pangangailangan, inaasahan na makabubuo ang mga mag- aaral na gradwado ng isang orihinal na dula batay sa mga katangian ng mabuting dula at ang pagsasabula nito sa entablado.