Comparative Languages Study

DESKRIPSIYON NG KURSO 

Ang kursong ito ay naglalayong magbigay – kabatiran sa sapat na pananaw ukol sa kalinangan ng ating wika, sa pagbabago ng kalagayan nito sa iba-ibang panahon hanggang sa kasalukuyan. Tutuklasin ang mga impluwensiyang lumikha ng pag pangkat-pangkat sa mga ito. Bahagi rin ang pahambing na pag-aaral sa mga pangunahing wika sa Pilipinas upang magamit na salalayan sa pag-aaral ng mga wikang minorya nang maging mabisang kasangkapan sa pagtuturo ng wikang pambansa.