Trends & Techniques of Teaching Filipino

Deskripsiyon ng Kurso

 Ang kursong ito ay naglalaman ng mga sanligang kaalaman ukol sa wikang pambansa at sa pagtuturo nito. Ito ay nagbibigay –pagkakataon sa bawat mag-aaral na gradwado na magkaroon ng sapat na karagdagang kasanayan sa mga bagong pamamaraan o istratehiya sa pagtuturo ng Filipino. Bahagi rin ng mga gawain ang pagsulat ng banghay-aralin batay sa mga natutunang istratehiya o pagdulog. Ang huling bahagi ay ang pagsasagawa ng halimbawang pagtuturo ng mga aralin sa wika at panitikan.