Filipino Literature

Deskripsyon ng Kurso:

                Ang pag-aaral ng isang mahalagang bahagi ng ating kultura ay isang mahigpit na pangangailangan lalong- lalo na ng mga guro na nagpapakadalubhasa sa pagtuturo ng Filipino.  Ang kursong ito ay nagbibigay- pananaw sa guro ukol sa kalagayan at kaunlaran ng kasalukuyang panitikang Filipino.  Ang bawat mag- aaral ay magkakaroon ng pagkakataong sumuri ng iba’t ibang akdang pampanitikan.  Pangangailangan ng kurso ang pagkatha at pagsusuri ng akda gaya ng maikling kwento, tula at sanaysay.