Phonology and Morphology

Deskripsiyon ng Kurso

Ang kursong ito ay sumasaklaw sa ibayo at malawakang pag- aaral sa palatunugan at palabuuan ng mga salita sa iba’t ibang wika- dayuhan man o katutubo.  Ang di-karaniwang kabuuan ng mga wika ay lumilikha ng mga sagabal sa maayos na pag-aaral at pagtuturo ng wika.  Yamang pormal nang pumasok sa institusyon ang agham ng wika ay tatalakayin ang mga simulain at kaalaman batay sa napatunayan ng mga pag-aaral.  Gayunman, ang mga araling nabanggit ay nakatuon sa mga wikang dayuhan ngunit ang mga ito ay maaring maiugnay sa pag-aaral ng wikang Filipino at sa iba pang wikang sa Pilipinas.