Curriculum Development & Prep. of Instructional Materials

Ang kurso ay tatalakay sa kalahatang kaisipan, teorya at praktika ng paglinang kurikulum.  Kalakip nito ang paghahanda ng mga kagamitan sa pagtuturo ng Filipino na pokus sa kaangkupan sa mga gagamit tulad ng mga guro at mag- aaral.